บทความ
หยุดโรคกระดูกพรุน ด้วยแคลเซี่ยม (อ่าน 1795/ตอบ 0)

องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า สถิติผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนทั่วโลกเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด อายุเฉลี่ยของผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนเริ่มน้อยลงเรื่อยๆ แคลเซียมถือเป็นสารอาหารที่จำเป็น ต่อความสมบูรณ์แข็งแรงของกระดูก หากได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอในทุกช่วงวัย ทำให้เสี่ยงที่จะประสบกับภาวะกระดูกแตกหรือกระดูกร้าวได้เมื่อสูง วัยขึ้น เพราะโรคกระดูกพรุนไม่มีอาการบ่งชี้ในช่วงเริ่มต้น

‘นพ.สมบูรณ์ รุ่งพรชัย’ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์วัยยุวัฒน์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “คนไทยรับประทานแคลเซียมน้อยมาก เฉลี่ยเพียงวันละ 361 มิลลิกรัม จากความต้องการต่อวัน 800-1,000 มิลลิกรัม ปัจจุบันยังพบว่าประชากรวัยหนุ่มสาวไปจนถึงวัยทำงาน มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับปัญหาความผิดปกติอันเกี่ยวเนื่องกับกระดูกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจัยที่พบบ่อย ไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถและการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยท่าทางที่ ไม่ถูกต้อง เช่น ท่านอน นั่ง ยืน หรือแม้ แต่การยกของหนัก แฟชั่นที่เป็นอันตราย ต่อกระดูก เช่น การใส่รองเท้าส้นสูง การสะพายกระเป๋าหนักข้างเดียว รวมทั้ง การสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่ม ประเภทน้ำอัดลม กาแฟ และแอลกอฮอล์ ตลอดจนความนิยมการมีผิวขาวของผู้หญิงเอเชีย ก่อให้เกิดพฤติกรรมการหลบเลี่ยงแสงแดด ซึ่งเป็นแหล่งในการสังเคราะห์วิตามินดีที่ช่วยในการดูดแคลเซียม การบริโภคอาหารไม่ถูกสัดส่วนและขาดการออกกำลังกาย เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของกระดูกและอาจเกิดโรคกระดูกในที่สุด”

แนวทางการป้องกันโรคกระดูกพรุนที่ดีที่สุด คือการมีโภชนาการที่ถูกต้อง โดยเฉพาะโภชนาการของแคลเซียมและแร่ธาตุที่ทำหน้าที่ร่วมกันในการสร้างมวลกระดูก เช่น วิตามินดี แมกนีเซียม ทองแดง แมงกานีส สังกะสี และสารสกัดเข้มข้นอัลฟัลฟา ที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพกระดูก ซึ่งการเสริมแคลเซียมควรทำอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตั้งแต่วัยที่กระดูกสะสมแคลเซียมจนถึงวัยชรา นอกจากนี้การบริโภคผักบางชนิดจะช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมให้ดีขึ้น เช่น คะน้า กวางตุ้ง ขี้เหล็ก ตำลึง บัวบก ถั่วพู ฯลฯ นอกเหนือจากอาหารแล้ว การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง การออกแดดในช่วงเช้าและเย็น รวมถึงลดปัจจัยเสี่ยงต่อการทำลายกระดูกดังที่กล่าวมาก็จะมีส่วนช่วยดูแลสุขภาพของกระดูกให้แข็งแรงได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน

ช่วงเวลาของการสร้าง และสลายกระดูกแบ่งเป็น 3 ช่วง
1. ช่วงการสร้างมวลกระดูกเริ่มต้นเมื่อแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 30 ปี
2. ช่วงการคงมวลกระดูกเมื่ออายุ 30-45 ปี
3. ช่วงการสลายมวลกระดูกเมื่ออายุ 45 ปีขึ้นไป

โดยการสร้างกระดูกใช้เวลานานถึง 4 เดือน ในขณะที่แคลเซียมปริมาณเท่ากันถูกดึงออกจากกระดูกในระยะเวลาเพียง 4 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งช่วงอายุที่กระดูกดูดซึมแคลเซียม ได้ดีที่สุดคือ 18-30 ปี

เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
Fun & Emotion Icon Click here for more.
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวเลขและตัวอักษรให้ถูกต้อง
 
//